Žene u matematici

Škola znanja, a ne škola ocjena

Međunarodni dan žena 2016 - žene u matematici

Učenici trećih razreda naše škole su, uz mentorstvo profesorice Lejle Hujdur, realizovale projekat: „Međunarodni dan žena, žene u matematici“. U sklopu projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

- 04.03. je realizovana posjeta profesorici matematike Lejli Smajlović na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu s ciljem pravljenja intervjua sa ovom prestižnom matematičarkom,

- 06.03. je urađen pano „Žene u matematici“,

- 08.03. smo posjetili OŠ „Osman Nakaš“ i učestvovali u radionici sa učenicima 7. razreda i njihovom nastavnicom matematike Nadom Sokolović,

- 09.03. smo u multimedijalnoj sali Srednje ekonomske škole Sarajevo upriličili prezentaciju na kojoj smo ugostili profesore i učenike naše škole, nastavnicu matematike Nadu Sokolović i njene učenike iz OŠ „Osman Nakaš“, te profesoricu Lejlu Smajlović. Na tom događaju osnovnoškolci su obišli našu školu i kroz razgovor sa učenicima Srednje ekonomske škole upoznali se sa školom i načinom rada u njoj. Maturanti naše škole su kroz razgovor sa profesoricom Smajlović dobili informacije o Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, prijemnom ispitu, načinu spremanja za prijemni itd.

U projektu su učestvovali učenici:

Tima Alimanović, Anela Bahtanović, Ilhana Dedić, Amina Imamović, Elma Peljto, Edita Ustić (III-2)

Vasvija Dedović, Zehra Jonuz, Adana Mahir (III-4)

Amina Bećirbašić, Arnes Hamzić (III-5)

Zahvaljujemo se svima na učešću i podršci koju su nam iskazali tokom realizacije projekta.

Lejla Hujdur, prof. matematike