I razred

Škola znanja, a ne škola ocjena

I-1

Razrednica: Vedina Širbegović, prof.

Aljović Vedad

Bečković Iman

Boračić Emrah

Čaušević Edvin

Hodžić Ezrema

Hubijar Amila

Husanović Rijalda

Husković Amna

Ibrahimagić Adi

Idrizović Elmedina

Kečo Nejla

Kurtović Ajla

Kurtović Sara

Macić Meliha

Muratović Edina

Reko Azra

Rizvo Mela

Sarajkić Lejla

Sefo Mustafa

Suljić Adna

Šuvalija Armin

Ustić Faris

Voloder Ensar

Zuko Tarik

I-2

Razrednica: Danijela Hajdarević, prof.

I-2

Arifhodžić Iman

Bijelonja Merisa

Bradarić Amar

Čolić Amna

Delić Ahmed

Fejzić Merima

Husić Asmir

Idrizović Tajra

Kaknjašević Edna

Meco Asja

Muharemović Ena

Omerović Adna

Pustahija Adna

Sejfić Minela

Semić Ilma

Smajić Zerina

Spahić Ilma

Spahić Nadir

Šarić Adis

Šarić Nizama

Šetkić Suana

Tufo Jasmin

Ikić Džejla

Hošić Delila

I-3

Razrednica: Edina Kopić, prof.

Abaz Sabit

Alagić Lamija

Bajramović Amna

Begić Džemal

Čerkez Nejla

Dautović Merjem

Gazibara Irmela

Hasanović Aldino

Hasković Ajla

Homarac Elma

Karić Sarah

Klipo Kerim

Liska Ahmed

Lukovac Azmir

Muraspahić Merjem

Musić Eldar

Nikšić Vehbija

Pupalović Emina

Salamović Adin

Skorupan Ema

Tutundžić Lejla

Zulčić Azra

I-4

Razrednica: Amira Kadrispahić , prof.

II-1

Aličković Aladin

Avdagić Suarna

Avdić Eldar

Baltić Mersiha

Bekrija Edna

Bužo Belma

Čavčić Šejla

Čustović Hana

Čurevac Faruk

Duraković Sumeja

Džoko Lamija

Đozo Muhamed

Fadžan Kerim

Harba Ilvana

Hasanović Amar

Hodžić Adna

Hujić Nađa

Huseinović Emina

Jamaković Azra

Muraja Enesa

Pašalić Adnan

Ramović Tarik

Šahman Seada

Šegalo Merjem

I-5

Razrednica: Suada Tadić, prof.

Aleta Erna

Bašić Edin

Boljanović Vanja

Čekić Dino

Čelik Nejla

Dobrić Aleksandra

Đonko Nejla

Efendić Ajdin

Hadžidedić Amina

Hozić Larisa

Kasapović Emina

Konjhodžić Mia

Kusturica Faris

Musa Monika

Pašalić Asja

Pervan Nino

Redžović Nejra

Robović Mak

Salispahić Aida

Suljević Faris

Usardi Iman

Vrabac Ajla

Zejnelagić Edna

Žulj Tara Iva

I-6

Razrednica: Suvada Trako, prof.

Agović Minela

Alomerović Belma

Budnjo Kadira

Čabarabdić Lana

Džigal Džejna

Feriz Azra

Gašaj Adelisa

Hodžić Aid

Hodžić Džejla

Ibrulj Tarik

Jovanović Boris

Kadić Lamija

Kalača Adna

Kalkan Adelina

Karakaš Adna

Kerla Amna

Maljić Bilal

Marić Lejla

Nezirović Dženan

Osmanović Elma

Rastoder Sara

Rizvo Edis

Rudalija Emir

Selimović Lejla

Torlak Azra