O školi

Škola topline, sigurnosti i odgovornosti

Obrazovanje po međunarodnim standardima

Srednja ekonomska škola, Sarajevo ima dugu povijest. Počela je da radi 1912. godine kao Trgovačka akademija. Preživjela je dva svjetska rata. Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini (1992. – 1995.), škola je potpuno uništena. Kao feniks, ustala je iz pepela i postala jača i ljepša. Uz pomoć brojnih prijatelja škola je obnovljena. U ljeto 1999. godine, škola je počela da sprovodi novi "Biznis program" u saradnji sa Business College iz Odense, Danska. Novi program je reducirao broj učenika i donio novi pristup obrazovanju u oblasti ekonomije. Učenici visokog kalibra snažno motivirani za buduću karijeru mogu pohađati ovu školu. Škola ima 25 odjeljenja sa po 20-26 učenika. Naša škola obučava buduće ekonomske tehničare koji nakon fakulteta mogu postati ekonomisti, stručnjaci raznih oblasti, menadžeri i profesori.

Ovaj program aktivno doprinosi uspješnom i široko priznatom ugledu i kvalitetu naše škole. Naša škola je jedina u Bosni i Hercegovini koja koristi danski nastavni plan i program s interdisciplinarnim pogledom na poslovnu ekonomiju. Tokom prve dvije godine, učenici izučavaju više opštih nastavnih predmeta od specijaliziranih. Ostale specijalizirane predmete dobijaju u naredne dvije godine. Nakon uspješnog završetka četverogodišnjeg obrazovanja, učenici moraju položiti završne ispite. Odbrana maturskih ispita je posljednja stepenica u dodjeli zvanja ekonomski tehničar.

Naš nastavni plan i program zadovoljava najviše međunarodne standarde. Pažljivo strukturirani plan i program garantira pripremu naših učenika za preuzimanje odgovornosti u svojstvu budućih poslovnih profesionalaca. Cilj je da se učenici pripreme za unapređenje znanja i za preuzimanje aktivne uloge u društvu. Tokom pohađanja ove škole učenici će se učiti biznis ekonomiju, marketing, EU i međunarodnu ekonomiju, poslovnu administraciju, bankarsko poslovanje, poslovne strategije, poduzetništvo, zakone, sisteme upravljanja, >planiranje, budžetiranje, informacione tehnologije; računovodstvo, analize, itd.

Naša škola je potpuno opremljena institucija (biblioteka, umreženi računari, sala za sport itd). Učenici imaju pristup visoko kvalitetnim istraživačkim mogućnostima: biblioteka sa 4.000 knjiga, časopisa, radnih papira i 9 kabineta sa mrežom računara i 21 drugih kabineta. Škola obezbjeđuje učenicima materijale, kabinete, širok asortiman opreme i atmosferu koja potiče istraživanje i kvalitetan rad. Učenici mogu provesti svoje slobodno vrijeme u različitim sekcijama. Realizacija brojnih projekata odražava interes učenika u sklapanju prijateljstava i usvajanja znanja i vještina.

Neki od realiziranih projekata su:

Sajam - Kupujmo domaće - mnoge poznate firme iz BiH su učestvovale na ovom sajmu; oko 5.000 posjetitelja je posjetilo sajam u našoj školi. Naši učenici su predstavljali poznate kompanije na sajmu.

Eco-net program implementiran je uz pomoć Task Force Education i Youth for Eastern-southern Europe: učenici rade u dvije virtualne firme. Oni osnivaju preduzeće i uspostavljaju poslovni odnos sa sličnim kompanijama u Evropi.

Poduzetništvo: učenici proizvode različite proizvode, oni vode ukupnu ekonomsku administraciju; nakon toga izlažu i prodaju svoje proizvode na sajmu u našoj školi ili u drugim školama.

Sedmica engleskog jezika je vrlo popularna među školama u našoj regiji. Učenici imaju dobru priliku da govore engleski, da se međusobno upoznaju i da pokažu svoju kreativnost i znanje.

Spring Day in Europe je još jedan projekt koji ima evropski karakter. Naša škola je jedna od 5.000 škola iz Evrope koja sudjeluje u obilježavanju proljeća s evropskim idejama demokratije, mira, dobre ekonomije i standarda života.

On-line sedmica: Imamo dvije sedmice učenja na daljinu - jedna u novembru i jedna u aprilu. U toku on-line sedmice učenici ostaju kod kuće i uče sve predmete koje bi inače pohađali u školi. Učenici odlučuju šta će, kada i gdje učiti.

Prostrani školski hol
Školska biblioteka
U sali za sport