Moj online razred

Škola znanja, a ne škola ocjena

Savremen pristup nastavi matematike i njemačkog jezika

RAZVOJ IDEJE

· Nastava i podučavanje usmjereno na učenika

· Korištenje ICT i e-learninga u svakodnevnoj nastavi

· Potreba za stvaranjem virtualne mobilnosti učenika

· Prilagodba različitim stilovima učenja i “novim generacijama”

· Stvaranje uslova za unapređenje učenja, podučavanja i vrednovanja

· Pozitivan učinak na ishode učenja

· Promijeniti ranije povremen i neujednačen pristup razvoju digitalnih nastavnih materijala

Pogledajte video.

MOTIVACIJA

· E-sadržajima olakšati učenicima razumijevanje gradiva

· Distance learninig pristupom omogućiti učenje i praćenje kod otsustvovanja učenika s F2F nastave (bolest, sportske pripreme i natjecanja)

· Načinom podučavanja i učenja omogućiti sudjelovanje u promjenama koje vode u društvo znanja

· Naviknuti učenike samostalnom i kolaborativnom učenju

· Podstaknuti učenike da, kroz korištenje edukativne platforme www.edmodo.com, koriste engleski jezik

· Stvoriti temelj za cjeloživotno učenje

· Transparentno i aktivno uključiti roditelje u nastavni proces

CILJEVI PROJEKTA

· Sistematizacija postojećih i izrada novih digitalnih nastavnih sadržaja iz predmeta njemački jezik i matematika

· Omogućiti učenicima kvalitetnije praćenje nastave i kolaboraciju u procesu učenja

· Ostvariti interdisciplinarnost u nastavi

· Podići nivo motivacije kod učenika

· Izraditi kvalitetne interaktivne sadržaje za samoprocjenu znanja

· E-obrazovnim sadržajima poboljšati ishode učenja i ostvariti kompetencijski pristup

· Privikavanje učenika na e-learning u praksi

· Uključivanje u e-društvo

· Priprema za cjeloživotno učenje

· Omogućiti kvalitetniju online komunikaciju na relaciji roditelj-učenik-profesor

· Stvarati kod učenika naviku redovnog praćenja nastave i kontinuiranog rada

UČESNICI PROJEKTA

Nosioci projekta:

Lejla Hujdur, prof. matematike

Gordana Adžaip, prof. informatike

Aida Babić, prof. njemačkog jezika

Nela Busuladžić, prof. njemačkog jezika

Učenici Srednje ekonomske škole Sarajevo, generacija 2013./2017.

ANALIZA PROBLEMA

Rad u prosvjeti podrazumijeva stalno usavršavanje, nadograđivanje, kako nastavnika kao ličnosti i profesionalca, tako i nastavnog procesa u svakom njegovom dijelu. Na kraju svake školske godine analizirala sam svoj rad kao i rad učenika kojima sam tokom školske godine predavala. Zaključci do kojih sam tim putem dolazila su mi bili smjernica kako da poboljšam svoj rad i uspjeh učenika naredne školske godine.

Generalno gledajući, matematika je jedan od predmeta u kojima je uspjeh učenika uvijek lošiji od prosječne ocjene odjeljenja. Učenici i roditelji uvijek naglašavaju da su ocjene iz matematike neadekvatne trudu koji učenici ulažu u savladavanju gradiva. Profesor se tako, indirektno, optužuje da je suviše strog, nekompetentan, da previše traži od učenika i sl.

Profesori, pak, taj nesklad između stvarnih i očekivanih ocjena obrazlažu slabim predznanjem učenika, nedovoljnim trudom učenika, njihovom nesposobnošću da ispravno uče gradivo itd.

S druge strane, učenici stvaraju averziju prema matematici i ulažu sve manje truda u savladavanje gradiva pravdajući se da je matematika teška, da oni to ne razumiju, te se zadovoljavaju nivoom znanja i ocjenama koji nisu u skladu sa njihovim stvarnim mogućnostima.

Rad sa prvim razredima je posebno zahtjevan, jer se na samom početku školske godine profesor suočava i sa dodatnim poteškoćama, karakterističnim za taj uzrast:

· Prvačićima je velika promjena dolazak u srednju školu. Treba ih u tom smislu razumjeti i pomoći im da taj prelazak što lakše prevaziđu.

· Prvačići dolaze iz različitih sredina, sa različitim navikama, stilovima učenja, različitim uspjehom u osnovnoj školi, te različitim predznanjem. Profesor treba uspostaviti svoja pravila kojih se u toj školskoj godini treba pridržavati.

· Roditelji prvačića su pod velikim stresom. Od svoje djece očekuju da se lako i brzo prilagode novoj sredini, te da zadrže, ili čak i poboljšaju svoj uspjeh u odnosu na onaj iz osnovne škole. Za neispunjavanje ovih očekivanja, u prvom redu, krive profesora. Profesor treba svoj rad organizovati tako da sve bude transparentno, jer se time eventualne nesuglasice sa roditeljima svode na najmanju moguću mjeru.

Posljedice navedenih problema su da je nastava matematike jako otežana, jer je gradivo i samo učenje matematike u drugom planu pošto su učenici i roditelji pod stresom, zbog pokušaja prevazilaženja ovih svakodnevnih poteškoća. Samim tim je uspjeh učenika lošiji od očekivanog i neprimjeren trudu koji učenici ulažu u nastavi matematike. To dovodi do nepotrebnih nesuglasica na relaciji učenik – roditelj – profesor, a sve ovo dodatno opterećuje nastavni proces i znatno otežava posao učeniku i profesoru.

VIZIJA PROJEKTA

„Ja volim matematiku, ja znam matematiku.“

MISIJA PROJEKTA

Misija projekta „Moj on-line razred“ je:

· da učenik stekne naviku redovnog učenja i vježbanja matematike,

· da učenik nauči uočavati važnost matematike u svakodnevnom životu i ekonomiji,

· sklonost učenika IC tehnologijama kanalisati i usmjeriti na konkretne zadatke koji se tiču matematike,

· e-sadržajima olakšati učenicima razumijevanje i usvajanje gradiva,

· stvarati kod učenika vještine i znanja e-learninga, jer je to nezaobilazno u današnjem društvu,

· navikavati učenike na samostalan i timski rad,

· on-line pristupom omogućiti praćenje nastave i učenicima koji su otsutni sa nastave (zbog bolesti, sportskih priprema, takmičenja,...)

· ostvariti interdisciplinarnost u nastavi (matematika-ekonomija),

· poboljšati ishode učenja i ostvariti kompetencijski pristup učenju matematike,

· transparentno i aktivno uključiti roditelje u nastavni proces, te im omogućiti da i oni kreiraju uspjeh svog djeteta.

STAKEHOLDERSI

Ovaj projekat je važan za mnoge interesno-uticajne grupe, tj. stakeholderse. Navešćemo ih, te opisati neke od koristi koje će oni kroz projekat biti u prilici ostvariti.

Učenici

Učenici će biti u mogućnosti da svoju sklonost i vještine u korištenju IC tehnologija usmjere na matematiku, te na taj način bitno poboljšaju svoj uspjeh iz datog predmeta, te razviju ljubav i sklonost ka matematici, ekonomiji, istraživanju. Izvanučioničko učenje, koje se omogućava ovim projektom, će učeniku biti jako dobra prilika za sticanje znanja i vještina e-learninga koje su danas ključan faktor za uspjeh u akademskom svijetu.

Roditelji

Kroz forum će roditeljima biti omogućemo da komuniciraju direktno sa predmetnim profesorom, vidjeće gradivo koje se radi na časovima, te će biti u toku sa svim zadacima i obavezama koje se pred njegovo dijete postavljaju u nastavi matematike. Takođe, roditelji će ovim putem biti kontinuirano i na vrijeme informisani o ocjenama koje njihovo dijete dobija iz pismenih provjera znanja.

Profesori

Projekat „Moj on-line razred“ omogućava profesoru matematike da sve svoje nastavne materijale sistematizira u elektronskoj formi, da kreira testove, kvizove i zadatke za samoprocjenu i samoprovjeru, što ranije nije bio u prilici, te da se dodatno usavrši u poznavanju softverskih paketa potrebnih za implementaciju projekta. Pošto projekat podrazumijeva intrdisciplinarnost kroz vezu sa ekonomijom, profesor će se dodatno usavršavati i na polju ekonomije. Projekat će predmetnom profesoru omogućiti i usavršavanje na pedagoškom planu, jer od njega zahtijeva individualiziran pristup učeniku, te moderne nastavne metode i strategije.

Škola

„Moj on-line razred“ je još jedna prilika da se Srednja ekonomska škola promoviše kao škola u kojoj se realiziraju projekti koji prate savremene tokove u obrazovanju. Time Srednja ekonomska škola opet potvrđuje da je lider, ne samo u grupaciji škola kojoj pripada, nego i šire.

OPIS PROJEKTA

S obzirom da predajem matematiku cijeloj generaciji učenika 2013./2017., došla sam na ideju da uočene probleme pokušam prevazići projektom „Moj on-line razred“. Ideja je da se u saradnji sa profesoricom informatike Gordanom Adžaip omogući odvijanje nastave matematike i u elektronskoj verziji, postavljanjem materijala na internet. Naime, u implementaciji ovog projekta koristimo edukativnu platformu www.edmodo.com , na kojoj se nalaze sljedeći sadržaji:

Predmetne obavijesti

· Raspored provjera znanja

· Rezultati ostvareni na testovima znanja

· Rokovi za predaju radova, domaćih zadaća, prezentacija

· Obavijesti o objavljenim materijalima

Nastavni materijali

· Sistematizirani digitalni materijali (prezentacije, kvizovi, nastavne pripreme, ...)

· Sažeci nastavnih jedinica i cjelina

· Riješeni zadaci i vježbe sa nastave

· Domaće zadaće, radni listići i zadaci za vježbu

· Primjeri kontrolnih zadaća (samoprocjena)

· Interaktivni kvizovi (samoprocjena)

Pitaj profesora (forum)

· Forum predmeta

· Upiti učenika i roditelja

· Međusobna komunikacija u svim smjerovima

MatEkonomija

· Primjena aktuelnog nastavog sadržaja u ekonomiji

Zanimljiva strana

· Linkovi za istraživanje

· Zanimljivi zadaci

· Zanimljivi tekstovi u vezi sa matematikom

· Najuspješniji učenički radovi iz redovne nastave matematike (prezentacije, referati)

Svaki učenik ima svoj password za pristup stranici „Moj on-line razred“, čime je omogućeno da se njegova aktivnost na stranici prati od strane profesora, a postoji mogućnost i elektronskog dnevnika, planera aktivnosti, razredne statistike, ...

Nakon završetka školovanja generacije 2013./2017. učenika Srednje ekonomske škole Sarajevo, napraviću detaljnu analizu uspjeha projekta „Moj on - line razred“, te njene rezultate iskoristiti za unapređivanje narednog ciklusa ovog projekta.

Lejla Hujdur, prof. matematike

Platforma Edmodo