Za rođendan gradu

Škola znanja, a ne škola ocjena

6. april – Dan grada Sarajeva

Šeher Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine.

Sarajevo ima svoju prošlost, dugu priču o rođenju, postanku i nastanku.

Ovaj grad ima i svoj duh. Taj vječiti duh Sarajeva, to je duh sarajevske nadaleko čuvene trpeljivosti, pažnje i uvažavanja.

Na jedva stotinjak metara zračne udaljenosti uzdižu se, postoje i traju bogomolje, i muslimanske, i katoličke, i pravoslavne, i jevrejske.

I tako u dugim vijekovima različiti hramovi, drugačijih propovijedanja i obreda, tako daleko a tako blizu jedan drugom, da ih nadlijeću i pod njihovim strehama cvrkuću iste ptice.

Osnivač grada na rijeci Miljacki bio je Isa-beg Ishaković. Za 30 godina svoje sretne vladavine podigao je cijeli niz lijepih građevina.

Dolaskom Husrev bega na položaj novog namjesnika zemlje bosanske počinje i nova era u kojoj Sarajevo od kasabe, gradića, varošice, postaje grad – šeher Sarajevo.

Tugu u Sarajevu izazivali su neprijatelji lijepoga, oni koji su se plašili njegove ljepote.

A Sarajevo je imalo neprijatelja. Čini se da ni priroda ponekad nije razumjela ljepote Sarajeva koje će stradati i od požara i od poplava i od potresa. Najveću štetu Sarajevu su nanosili ljudi kao Eugen Savojski ili dušmani iz nama bliske prošlosti.

Aprilskim ratom i okupacijom 1941. godine Sarajevo se našlo u središtu različitih i tragičnih ratnih zbivanja. Izbijanjem antifašističkog ustanka u ljeto 1941. godine i pojavom Narodnooslobodilačkog pokreta, Sarajevo postaje jedan od centara ilegalnog partizanskog rada i djelovanja. Sa oslobođenjem 6. aprila 1945. godine Sarajevo ponovo dobija status glavnog grada Bosne i Hercegovine.Pedesetak godina poslije, dok je Evropa slavila 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom,... Sarajevo i Bosna i Hercegovina su se sjećali 6. aprila 1945. godine...

Građani Sarajeva su se od aprila mjeseca 1992. godine našli na udaru agresije, a njenih izvršitelja bi se postidjeli i najokrutniji zločinci iz II Svjetskog rata.

Oružani napad agresorskih jedinica na grad Sarajevo otpočeo je 5. aprila 1992. godine, napadom na Centar za obrazovanje policijskih kadrova MUP-a Bosne i Hercegovine na Vracama, a 6. aprila mračnjaci sa brda su počeli artiljerijsko – pješadijske udare, potpomognuti vatrom iz sarajevskih kasarni.

Cilj agresora bio je ovladati gradom i staviti pod kontrolu institucije vlasti Bosne i Hercegovine.

Sarajevo i Bosna i Hercegovina su stradali i ranije, ali nikada nisu bili izloženi takvoj mržnji i želji da se unište kao u vrijeme agresije i opsade grada Sarajeva.

Teško je objasniti zašto.???

Grad opjevan u pjesmama, grad bogatstva različitosti, urođenog merhametluka, grad na razmeđu civilizacija koji nikoga nije uvrijedio, Olimpijski grad, grad ljubavi i sevdaha.

Opsada Sarajeva je najduža opsada u historiji modernog ratovanja.

Kako su ciljevi opsade postajali sve udaljeniji, a otpor sve žilaviji, gnjev barbara postajao je sve veći a put zločina postao je put bez povratka, podržan snajperskom i artiljerijskom vatrom.

Nisu razumjeli dušu i srce Sarajeva, opsjedali ga, lišili ga struje i vode, izložili ga snajperskoj i artiljerijskoj paljbi tokom koje je stradalo više od 11 500 civila od čega 1 601 dijete...1601 dijete nije imalo pravo na radosti djetinstva, radosti i tuge prvih ljubavi...pravo na život.

Zbogom tekovinama civilizacije, pobijedio je pomračen um.

Grad je opstao i ostao, ali ostale su i ruže na sarajevskim ulicama i sokacima da nas sjećaju na zločin nad ljudima i gradom.

Ubijali su ljude ali nisu istinu, ubijali su djecu, ali se nova rađaju. Ubijali su gradove.....

No, preživjeli su da se sjećaju i svjedoče.

Da nije bilo hrabrosti branilaca Sarajeva, naoružanih neizmjernim patriotizmom, Sarajevo bi pokleklo pred fašizmom, a uskoro i cijela Bosna i Hercegovina. To ne bi bio poraz Bosne i Hercegovine, to bi bio poraz i propast Evrope i ideje antifašizma.

Evropa se branila u Bosni i Hercegovini...

Danas, 6.aprila 2017.godine obilježavamo i 72 godine od oslobođenja grada Sarajeva u II Svjetskom ratu.

Danas, 6.aprila 2017.godine obilježavamo i 25 godina od međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine nakon referenduma o nezavisnosti i 25 godina od početka agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Danas se sjetimo Zlatnih ljiljana, branilaca Sarajeva i Bosne i Hercegovine, sjetimo se nedužno stradalih civila.

Ne dozvolimo da vrijeme i zaborav izbrišu njihovu hrabrost, patriotizam, plemenitost i ljudskost, ostavimo im posebno mjesto u našim srcima.

Cijeneći njihovu hrabru prošlost, neka budu naš podsjetnik u budućnosti, jer narodi koji ne poznaju svoju historiju, osuđeni su da je ponavljaju.

Neka im je vječni rahmet i slava.

Svim učenicima i uposlenicima škole čestitamo 6. april – Dan grada Sarajeva.

Direktorica, Jadranka Kolar, prof.

6.4.2017.