Vedadova pjesma

Škola znanja, a ne škola ocjena

Nastavno gradivo ponekad je teško shvatiti, pa učenici nalaze razne načine da te teškoće savladaju. Tako je Vedad Bahtanović, učenik odjeljenja I-1 naše škole, u pjesmi koju je napisao olakšao sebi razumijevanje i razlikovanje stilskih figura u sklopu predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost. Pročitajte ovu, veoma originalnu pjesmu! Možda će i vama priča o stilskim figurama biti jasnija.

Pozvala je pjesma jedna,

Na sastanak jedne noći,

Na sastanak sve figure

Što se stilske zovu.

Da se svaka predstavi,

Da ulogu svoju kaže,

Na primjeru neke pjesme,

Svima to i pokaže.

Ja se zovem asonanca.

Pučina plava spava

Prohladni pada mrak.

A,a,a ponavljam isti samoglasnik.

Vrh hridi crne trne ,

R,r,r ponavlja se isti suglasnik.

I to radim ja, aliteracija.

Ja se zovem onomatopeja

Zum,zum,zum, zuji pčela,

Zvukove iz prirode oponašam ja.

I to je moja uloga.

I na ruke belenzuke,

I na grudi almas granu,

I na čelo almas pero,

Anafora to sam ja.

I ponavljam riječi

Na početku stihova.

A ja sam epifora.

Ja ponavljam riječi

Na kraju stihova.

Čujem u snu,

Vidim u snu,

Sanjam u snu.

Uloga je moja

Da sve uveličam ja

Pogodite ko sam?

Ja sam hiperbola.

Pa zapjeva hiperbola:

Da se jadna za zelen bor uhvatim,

I on bi se jadan osušio.

Ja sam lijepi, dobri, pametni

Krasni epitet.

Ja ukrašavam pjesmu

I sretan sam zbog toga

Što sam često u pjesmama.

Ja sam metonimija.

Pojmove zamjenjujem

Na osnovu njihove bliskosti.

Od kolijevke pa do groba

Najljepše je đačko doba.

Evo strofa jedne pjesme “Magarac i slavuj”,

Da vidite kako sam ja ironična ironija.

Kad magarac slavuju kaže:

Tek je meni žao

Što ti pijetla našeg

Nisi upoznao.

Od njega bi još mogo

Naučiti mnogo.

Na sastanak još su došle

Metafora-poređenje skraćeno,

Eufemizam-nepristojne riječi da ublaži,

Personifikacija i alegorija i još mnoge druge,

Pričale su o sebi cijele noći duge.

Kad se priča završila,

Pjesma se nasmijala,

Figurama rekla:”Hvala!”

I novi susret obećala.