Sajam srednjih škola 2016

Škola znanja, a ne škola ocjena

Sajam srednjih škola Kantona Sarajevo:

Naša škola se predstavila u najboljem svjetlu!

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u Srednjoj školi metalskih zanimanja 19. i 20. marta održan je dvodnevni Sajam srednjih škola Kantona Sarajevo. Na sajmu su se predstavile 24 srednje škole s ciljem afirmiranja škola i davanja doprinosa pravilnoj profesionalnoj orijentaciji učenika devetih razreda osnovnih škola. Sajam je održan pod zajedničkim afirmativnim motom, koji je dala naša škola, “Za život pun mogućnosti“.

Sajam je otvoren revijalnim dijelom, a čast da ga otvore pripala je našoj školi. Naš hor i orkestar izveli su dvije muzičke numere pod zajedničkim nazivom: “I Sarajevo je dio Evrope“. U prostorijama škole organizirani su štandovi na kojima su učenici i profesori naše škole predstavili sve prednosti upisa u Srednju ekonomsku školu.

Sajam je posjetilo preko 600 učenika i isto toliko roditelja i profesora, što dovoljno govori o interesu za upis u srednje škole. U okviru aktivnosti koje su vođene imali smo i zapaženo predstavljanje na Televiziji Sarajevo, uz učešće direktorice škole, profesora i učenika.

Ponosni na način na koji smo predstavili našu školu u okviru Sajma srednjih škola izražavamo zahvalnost i pohvaljujemo sljedeće učenike i učenice: Begović Sajra, Redžić Irma, Muslim Emina, Baručija Alma, Kurtćehajić Hamza, Čaušević Ilma, Sinanović Adi, Halimić Vedad, Škandro Haris, Muslim Nermina, Ramović Dženana, Muharemović Sumeja, Mehmedspahić Dino, Salić Haris, Hasković Hamza, Bašić Anela, Ćatić Berina, Karić Irmela, te Rizvanović Lejla, Ožegović Amina, Alibegović Nedim, Krupalija Medina, Kršo Amina, Halilagig Ermina, Durmišević Berina, Irena Vilić, Elma Bašić, Plivčić Aida, Kurtanović Anisa, Čolpa Anida, Šehović Haris, Damjani Iris, Halilović Amina, Pajić Nejra, Bijelonja Dženan, Skopljak Rijad, Mehmedagić Adi.

Također, čestitke i zahvalnost upuć/ujemo profesoricama naše škole: Almi Busuladžić, Azemini Hujdur, Amiri Kadrispahić, Vedini Širbegović, Senidi Čeljo, Gordani Adžaip, Sejdeli Kadribegović, kao i koordinatorici Sajma Dženani Tanović-Hamzić.

Direktorica škole Jadranka Kolar

JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo