Kantonalno takmičenje iz matematike

Škola znanja, a ne škola ocjena

169 učesnika iz 21 škole u Kantonu Sarajevo

Dvadestedrugo kantonalno takmičenje iz matematike za učenike srednjih škola održano je dana, 02.3.2017. i 03.3.2017. god. u Srednjoj ekonomskoj školi u Sarajevu. Takmičenju je pristupilo 169 učenika iz 21 srednje škole u Kantonu Sarajevo.

Dežurni nastavnici su bili: Suvada Trako (Srednja ekonomska škola Sarajevo), Sandi Tafro (Srednja ekonomska škola Sarajevo), Edina Kopić (Srednja ekonomska škola Sarajevo), Neđad Kadić (Srednja škola metalskih zanimanja), Merita Kovač (Srednja elektrotehnička škola), Mersiha Ibrišimović (Srednja škola za drvni dizajn i okoliš) . Učenici su raspoređeni po kabinetima prema spisku prijavljenih takmičara, a njihovi predmetni nastavnici su putem maila obaviješteni u kojem kabinetu su smješteni njihovi učenici. Rješavanje zadataka je trajalo 180 minuta za svaki razred.

Učenici likovne sekcije sa prof. Lejlom Šaković su napravili pano koji je bio okačen u holu škole i na kojem je pisalo: „Srednja ekonomska škola Sarajevo; 22. kantonalno takmičenje iz matematike za srednje škole; Dobrodošli!“

Učenici su dobili obrok ( lisnato tijesto sa sirom-koje je kupila Prva bošnjačka gimnazija, sok koji je kupila Druga gimnazija, te sokove u vrećicma koje je donirala firma d.o.o. PAK Centar.

Za nastavnike koji su došli u pratnji učenika je pripremljen sljedeći program:

• 8.30 -10.00 druženje u holu škole (kafa i čaj-koju je obezbijedila direktorica Srednje ekonomske škole i topli obrok – kolači itd. koje smo napravili u vlastitoj režiji);

• 10.00 – 11.00 (prvi dan: Kratak zabavni program; Drugi dan: stručna tema- predavač Dr. Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku);

• 11.00 – 12.00 diskusija u vezi zadataka i rješenja zadataka na takmičenju- izlagač Mr.sci. Amar Bašić, prof. (prvi i drugi dan);

Komisiju za pregled radova su činili:

1. mr. Amar Bašić,

2. mr. Belma Alihodžić

3. mr. Aida Rizvanović

U četvrtak i petak (02.3.2017. i 03.3.2017. god.) u 18.00 h na ulazu u Srednju ekonomsku školu Sarajevo su bili objavljeni rezultati takmičenja.

Mr. Aida Rizvanović, profesorica matematike

10.3.2017.