Indeks inkluzivnosti

Škola znanja, a ne škola ocjena

Projekat misije OSCE-a u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini provodi projekt pod nazivom:

INDEKS INKLUZIVNOSTI

Kao metodičko sredstvo, Indeks inkluzivnosti, sačinjen od strane dvojice britanskih prosvjetnih radnika, pomaže školama u umanjivanju prepreka učenju, te potiče učešće svih – učenika, roditelja, profesora i ostalih uposlenika škole kao i uže i šire društvene zajednice. Osnovni cilj primjene Indeksa inkluzivnosti jeste da svi postanu involvirani u osiguravanju aktivnog učešća, odgovornosti, transparentnosti i inkluzivnosti u sistemima obrazovanja.

Indeks inkluzivnosti pomaže školama da se razvijaju na način kojim se podjednako cijene svi učenici i uposlenici. Projektnim materijalima vode se škole kroz razvojni proces, koji se oslanja na znanje i iskustvo zaposlenika, mladih ljudi, njihovih porodica, te zajednice. Materijali potiču na samoprovjeru kulture, politike djelovanja i prakse u školi. U tu svrhu koristi se prethodno utvrđeni okvir za planiranje, te grupa pokazatelja i pitanja koja podrazumijevaju detaljno bavljenje svim aspektima školovanja Škola, analizom odgovora u toku navedenog procesa, određuje razvojne prioritete, a planove za inkluzivne promjene pretvara u praksu.

TIM SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE, SARAJEVO

Tim Srednje ekonomske škole, Sarajevo čine 10 učenika, 5 roditelja, koordinatorica nastave Arijana Izmirlija, pedagog škole, bibliotekarka Amra Lagumdžija, predstavnik pomoćnog osoblje škole i sljedeći profesori:

1. Senida Čeljo ( koordinatorica tima)

2. Edina Kopić ( zamjenica koordinatorice tima)

3. Nela Busuladžić

4. Gordana Adžaip

5. Aida Rizvanović

6. Azemina Hujdur

7. Amira Kadrispahić

8. Sejdela Kadribegović

Timu se mogu po potrebi priključiti i druge osobe.

DOSADAŠNJI RAD TIMA

Tim je počeo sa radom u oktobru 2016. godine. Izvršeno je:

- formiranje tima,

- anketiranje učenika, roditelja i uposlenika škole

- sumiranje reuzultata ankete

- detektovanje prepreka (problema)

- kreiranje novih ideja za unapređenje obrazovnog procesa, međuljudskih odnosa, povjerenja, zajedništva itd.

- Napravljen je kratkoročni i dugoročni plan stvaranja uslova za rješavanje prepreka / problema

- Napravljen je kratkoročni i dugoročni plan za realizaciju ideja za unapređenje obrazovnog procesa, međuljudskih odnosa, povjerenja, zajedništva itd.

- Dostavljen je prvi set prijedloga koji se mogu početi primjenjivati još u ovoj školskoj godini 2016 /2017.

IDEJE I PROJEKTI KOJI SE MOGU POČETI PRIMJENJIVATI U OVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2016/2017.

1. Postavljanje oglasne table za učenike i roditelje u holu škole

2. Postavljanje panoa u holu i hodnicima škole

3. Svako odjeljenje na kraju školske godine poklanja jednu knjigu školskoj biblioteci sa posvetom

4. Razred koji dežura ima „svoju sedmicu“. To podrazumijeva uređenje hola (panoa i sl) i puštanje muzike tokom velikog odmora. Učenicima će biti omogućeno čitanje oglasa u kojem će obavijestiti sve učenike i profesore o uspjehu svog razreda ili pojedinca iz razreda, ali i obavezno izabrati temu o kojoj će govoriti, a kroz koju će promovisati prihvatanje različitosti u svim vidovima, npr. sposobnostima, opredjeljenjima, pripadnostima vjerama i nacijama, mišljenju itd. Učenici mogu izabrati teme kroz koje promovišu jačanje svijesti o ekologiji, estetici, moralu, zajedništvu i pripadnosti svojoj školi, gradu i državi kao i mnoge druge teme.

5. Profesori trebaju iskoristiti vrijeme koje ostane nakon obaveznog dijela časa za razgovor sa učenicima u kojima će djelovati odgojno i u kojem će učenicima napominjati da trebaju čuvati inventar škole, podsticati ih na kreativna razmišljanja i ideje i promoviranje svoje škole.

6. Svaki pojedinac koji je vezan za školu kao uposlenik ili učenik ima obavezu da u bilo kojem javnom nastupu promoviše Srednju ekonomsku školu, Sarajevo. Svaki uspjeh škole treba javno istaknuti unutar škole (npr. oglasna ploča, panoi, fotografije, web stranica, Vijeće učenika, Vijeće roditelja i Nastavničko vijeće, Odjeljenske zajednice i sl.) Također ako postoji mogućnost treba iskoristiti i medije u ovu svrhu.

7. Napraviti bazu podataka za koju treba biti zadužen Denis Vidaković. Profesori i učenici će ostavljati prezentacije (video, PPP i sl.) koje mogu iskoristiti za predstavljanje škole.

8. Razrednici i profesori Bosanskog jezika i književnosti se mole da ohrabre učenike da napišu pjesmu koja bi se mogla pjevati kao himna škole. ( Biće objavljen konkurs)

9. Mole se profesori da prijave kvarove u svom kabinetu i da napišu na papiru (koji je na našoj oglasnoj ploči) šta bi željeli imati u kabinetu. Na osnovu napisanog pravit će se plan za narednu godinu / godine za realizaciju istog.

10. Unesimo boje u školu: Hol, hodnici i učionice će biti ukrašeni sa prigodnim natpisima koji mogu biti mudre misli, citati, stihovi, formule i sl. Mole se profesori da svoje prijedloge predaju koordinatorima nastave ili članovima tima Indeksa inlkluzivnosti.

11. Obavještavaju se profesori da će prilikom prijave kvara ili traženja usluge od Denisa upisivati datum prijave kvara i stavljati svoj potpis. To ne mogu za njih raditi učenici. (Za ovu aktivnost mole se koordinatori da obavijeste Denisa i pripreme svesku)

12. Transparentnost informacija – učenici i roditelji moraju imati uvid u ocjene (posebno koje profesori pišu u sveskama). Učenici moraju biti na vrijeme informirani o testovima i pismenim radovima. Uposlenici trebaju biti informirani o svemu što se tiče škole. Zapisnici Školskog odbora, Nastavničkog vijeća, komisija, sastanaka Sindikata i sl. trebaju biti dostupni svakom uposleniku putem oglasne ploče, e-maila, web stranice ili na neki drugi način).

13. Jačanje povjerenja među ljudima - stvaranje bolje i pozitivnije atmosfere u kolektivu / odjeljenju. Misli se i na odnose 1. Učenik – roditelj – profesor 2. Učenik – učenik 3. Profesor – profesor (uposlenik škole). U cilju ovoga organizovati zajednička druženja, posjete, izlete, radionice i sl. Svi doprinose realizaciji ove ideje na način da predlažu i organizuju aktivnosti.

Tim kontinuirano nastavlja sa radom. Sve konstruktivne ideje su dobro došle. Pridružite se!

Profesorica Senida Čeljo

26.4.2017.