Uposlenici

Škola znanja, a ne škola ocjena

Direktorica

Jadranka Kolar

Jadranka Kolar


Stručni saradnici

Arijana Izmirlija

Arijana Izmirlija
voditeljica nastavnog procesa

Adnan Čolić

Adnan Čolić
voditelj nastavnog procesa


Delila Ramić
pedagog

Bisera Arnautalić

Bisera Arnautalić
sekretarAmra Lagumdžija

Amra Lagumdžija
bibliotekar

Meliha Alagić

Meliha Alagić
rukovodilac računovodstva

Belma Softić

Belma Softić
administrativni radnik

Denis Vidaković

Denis Vidaković
rukovalac nastavnom tehnikom - programerProfesori 


Aida Babić

Aida Babić
profesorica njemačkog jezika 


Sanja Vasilić

Sanja Vasilić
profesorica matematike


Aida Šalajev

Aida Šalajev
profesorica historije


Alma Avdić

Alma Avdić
profesorica ekonomske grupe predmeta Alma Busuladžić

Alma Busuladžić
profesorica ekonomske grupe predmeta


Amira Kadrispahić

Amira Kadrispahić
profesorica vjeronauke


Amra Hodžić

Amra Hodžić
profesorica ekonomske grupe predmeta


Ankica Zulčić

Ankica Zulčić
profesorica tjelesnog i zdravstvenog odgojaAzemina Hujdur

Azemina Hujdur
profesorica daktilografije s poslovnim komunikacijama i građanskog obrazovanja / demokratije i ljudskih pravaBiljana Pilavdzija

Biljana Pilavdžija
profesorica ekonomske grupe predmeta

 
Danijela Hajdarević

Danijela Hajdarević
profesorica engleskog jezika

 
Dženana Hamzić-Tanović

Dženana Hamzić - Tanović profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnostiMirnes Zec

Mirnes Zec
profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 
Edina Kopić

Edina Kopić
profesorica hemije i tehnologije sa poznavanjem robeEmina Oković Imamović

Emina Oković Imamović
profesorica fizike

 
Emira Avdagić

Emira Avdagić
profesorica ekonomske grupe predmeta


 
Arijana Izmirlija

Arijana Izmirlija
profesorica ekonomske grupe predmeta


Adnan Čolić

Adnan Čolić
profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja


Ermina Muratović

Ermina Muratović
profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

 
Zdravka Lemez

Zdravka Lemez
profesorica engleskog jezikaIndira Zeković

Indira Zeković
profesorica ekonomske grupe predmeta

 

Enisa Elezović Mirvić

Enisa Elezović Mirvić
profesorica njemačkog jezika

 
 
Jasenka Rončević

Jasenka Rončević
profesorica ekonomske grupe predmetaAzemina Efendić

Azemina Efendić
profesorica ekonomske grupe predmeta 
Jasmina Ramusović

Jasmina Ramusović
profesorica ekonomske grupe predmetaJasna Mosoči

Jasna Mosoči
profesorica njemačkog jezika


Edin Selmanović

Edin Selmanović
profesor ekonomske grupe predmeta

 

Lamija Šabanović

 Lamija Šabanović
profesorica ekonomske grupe predmetaLejla Hujdur

Lejla Hujdur
profesorica matematike

 

Lejla Šaković

Lejla Šaković
profesorica privrednog prava i daktilografije s poslovnim komunikacijama

 
Merima Voloder

Merima Voloder
profesorica ekologijeMinja Hozo

Minja Hozo
profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnostiNela Busuladžić

Nela Busuladžić
profesorica njemačkog jezika

 
Sandi Tafro

Sandi Tafro
profesor matematike i informatike


Sead Šljivnjak

Sead Šljivnjak
profesor informatike

 
Sejdela Kadribegovič

Sejdela Kadribegović
profesorica ekonomske grupe predmeta


 
Senida Čeljo

Senida Čeljo
profesorica engleskog jezika


 
Suada Tadić

Suada Tadić
profesorica geografije i ekonomske geografije


Suvada Trako

Suvada Trako
pofesorica matematike


Svjetlana Vujaković

Svjetlana Vujaković
profesorica engleskog jezika i kulture religija


 
Vedina Širbegović

Vedina Širbegović
profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti


Vesna Šokčević
profesorica ekonomske grupe predmeta

Tehničko osoblje


Sabaheta Eskija
radnica na održavanju higijene objekta i opreme


Fikreta Mujanović
radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Amra Bašović
radnica na održavanju higijene objekta i opreme 


Sadija Karišik
radnica na održavanju higijene objekta i opreme Nermina Srna
radnica na održavanju higijene objekta i opreme 


Amela Hodžić
radnica na održavanju higijene objekta i opreme 


Mirela Šurković
radnica na održavanju higijene objekta i opreme


Fatima Bešlija
radnica na održavanju higijene objekta i opremeMahir Đaltur
dnevni čuvar


Munir Šehić
dnevni čuvar


Edin Hodžić
domar/rukovalac centralnim grijanjem


Zihnija Selimović
domar/rukovalac centralnim grijanjem