Kontakt

 Škola znanja, a ne škola ocjena

Srednja ekonomska škola, Sarajevo
Centrala
: +387 33 724 611
Tehnički sekretar+387 33 724 610 
Fax: +387 33 724 618
Sekretar: +387 33 724 612


Uredništvo weba: gordana.adzaip@ses.edu.ba

Adresa: 
JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo
Zmaja od Bosne 39
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Naša lokacija