Javne nabavke

 Škola znanja, a ne škola ocjena

Podaci za kontakt

JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo
Zmaja od Bosne 39
71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 724 611 (centrala)
+387 33 724 612 (sekretar)
E-mail: ekoskola@hotmail.com