eTwinning projekti

 Škola znanja, a ne škola ocjena

Dvije Evropske oznake kvalitete za naše eTwinning projekte

Na godišnjoj Evropskoj eTwinning konferenciji, koja je održana na Malti u oktobru 2017. godine, profesorica Lejla Hujdur je primila najviša priznanja za dva eTwinning projekta realizirana u našoj školi. Evropsku oznaku kvalitete dobili su projekti „Međunardni dan broja Pi“ i „Family Budget“.

Inače, u našoj školi profesorica Lejla Hujdur je realizirala 4 eTwinning projekta:

Family Budget

Obilježimo Međunarodni dan broja Pi

Svjetski Dan štednje 2017

Funkcije

Famous female mathematicians

Pink Shirt Day 2018. - Dan ružičastih majica 2018. - Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja